Renovering – Korsvang i Assens

Beskrivelse

Byggesagen Korsvang, Assens omfatter komplet facaderenovering af alle 3 boligblokke samt renovering af køkken og badeværelse i samtlige 72 etagelejligheder.

Ombygning af trappeopgange med ændringsarbejder i facade for nyt facadeudtryk, isolering af alle facade og systempuds, udskiftning af alle facadepartier til boliger, efterisolering af tagkonstruktion med ny tagpapdækning på boligblokke, udvidelse og komplet renovering af badeværelser i boliger, renovering af køkken i boliger.

Fakta

Bygherre: Kristiansdal Boligforening

Entrepriseform: Storentreprise

Opførelsesår: August 2013 – November 2014