Renovering af to boligblokke – Korsløkkeparken

Beskrivelse

Byggesagen omhandler Korsløkkeparken, blok 34.6 – 34.7. De indeholder i dag 340 boliger, som efter renoveringen bliver til 332 boliger. Husene er opført i 5 etager samt kælder, der er i alt 34 opgange.  Projekt omfatter renovering, modernisering, tilgængelighed og miljøarbejde. Entreprisen omfatter nyt tag, nye facadepartier samt karnapper.

Fakta

Bygherre: Fyns Almennyttige Boligselskab

Entrepriseform: Storentreprise, Lukningsentreprise/tømrer

Opførelsesår: Juni 2017- Juni 2019

Rådgiver: Rambøll, C&W Arkitekter, Archidea