Tilbygning – Marslev Børnehus

Beskrivelse

Opførelse af 425 m² tilbygning og renovering af Marslev Børnehus. Tilbygningen indbefatter lokaler til personale, vuggestue og børnehave. Projektet omfatter konstruktionsstål, lette ydervægge, facadepartier, indvendige døre/partier, tagkonstruktion med tagpap, indvendige skillevægge med fibergips, akustik beklædning på vægge med integrerede døre, nedsænkede akustik lofter, inventar til garderober og køkken og blikarbejde udført i zink.

Fakta

Bygherre: Kerteminde Kommune

Entrepriseform: Storentreprise

Opførelsesår: 2018

Rådgiver: OBH-Gruppen