Hovedportbygning – Nyborg Statsfængsel

Beskrivelse

Byggesagen omfatter myndighedsprojekt, detailprojektering og opførelse af bygning, ca. 400 m² på bygherrens grund til anvendelse som portbygning for gående trafik og etablering af sikringsfaciliteter for personale.

 Opførelse af råhus som elementbygning i 2 etager, skalmuret med sammenbygning til eksisterende, indbygning af installationer for ventilation, el og VVS

Fakta

Bygherre: Nyborg Statsfængsel

Entrepriseform: Totalentreprise

Opførelsesår: April 2015- Oktober 2015